Thursday, July 16, 2009

Hadits Nabi Tentang Sabar

1. Abu Said (Sa'ad) bin Malik bin Sinan Al-Chudry berkata:
Ada beberapa orang dari sahabat Anshor datang minta kepada Rasulullah saw. maka diberi oleh Rasulullah, kemudian minta pula dan diberi oleh Rasulullah, sehingga habis apa yang ada padanya. Dan setelah habis semua yang di tangan Nabi saw, beliau bersapda kepada mereka: Apa saja yang akan membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan dari kamu, dan siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya; dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang yang mendapat kurnia (pemberian) Allah yang lebih baik atau lebih dari kesabaran. (Hadits riwayat Buchary, Muslim)

2. Abu Yahya ((Shuhaib) bin Sinan Arrumy ra berkata: Bersabda Rasulullah saw:
Sangat mengagumkan keadaan seorang mu'min, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik, dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mu'min: Jika mendapat nikmat dia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya, dan bila menderita kesusahan dia bersabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya.
(Hadits riwayat Muslim)

No comments:

Post a Comment